Geologia i hydrogeologia

  • opinie geotechniczne pod domki jednorodzinne
  • opinie geotechniczne i geologiczne pod obiekty kubaturowe i liniowe
  • dokumentacje geologiczno - inżynierskie
  • projekty geotechniczne
  • opinie nt. możliwości wykonania ujęcia wody