Kompleksowa obsługa laboratoryjna inwestycji budowlanych

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.o. prowadzi kompleksową obsługę laboratoryjną inwestycji budowlanych w zakresie badań nośności i zagęszczenia istniejącego podłoża, odbiorów wykopów przez uprawnionego geologa, zagęszczenia zasypek wykopów instalacyjnych, zagęszczenia i nośności ulepszonego podłoża oraz warstw nasypów i konstrukcyjnych, badań świeżej mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu, a także mieszanek mineralno-asfaltowych i elementów prefabrykowanych.

Podstawowe badania laboratoryjne i polowe wykonywane przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.o.
 • badania zagęszczenia metodą Proctora
 • badania nośności płytą statyczną VSS
 • badanie nośności płytą dynamiczną
 • badanie nośności ugięciomierzem belkowym
 • badanie stopnia zagęszczenia sondą DPL/DPM/DPH
 • badanie sondą SLVT
 • badania przydatności materiałów do wbudowania (piaski, kruszywa łamane)
 • określenie granic Atterberga i stanu gruntów spoistych
 • określenie wytrzymałości gruntocementu
 • określenie konsystencji mieszanki betonowej
 • określenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
 • badanie wytrzymałości betonu cementowego
 • badanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
 • badanie nasiąkliwości betonu cementowego
 • badanie wodoszczelności betonu cementowego
 • badanie mrozoodporności betonu cementowego
 • badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • badanie przyczepności metodą „pull-off”
 • określenie liczby odbicia metodą sklerometryczną
 • warunki podparcia nawierzchni w obrębie pęknięcia poprzecznego