Projekty techniczne, opinie, ekspertyzy, OST

  • opracowanie projektów technicznych dróg, chodników i wjazdów
  • opracowanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego nawierzchni
  • opracowanie ogólnych specyfikacji technicznych
  • indywidualne projekty konstrukcji jezdni