Projekty wzmocnień podłoża, stateczności skarp z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania geotechnicznego (w tym MES)

  • kompleksowe opracowanie projektów wzmocnień podłoża
  • kompleksowe opracowanie projektów wzmocnień skarp
  • analiza osiadań nasypów
  • analiza stateczności skarp nasypów i wykopów