Przewierty rdzeniowe

  • Pobieranie rdzeni do badań wytrzymałościowych
  • Wykonywanie odwiertów przelotowych przez instalacje w ścianach i stropach pod różnym kątem
  • Wykonywanie odwiertów pod kotwy i pręty zbrojeniowe